เงื่อนไขการอบรมคอร์ส “ความท้าทายความเป็นผู้นำ”

  •           อบรมผ่านช่องทาง Onlinecourse.dusit.ac.th เท่านั้น การ Copy Link ไปเปิดชม จะไม่ถูกนับเวลาให้และต้อง Log Out ออกจากระบบทุกครั้ง มิฉะนั้นระบบอาจจะไม่บันทึกเวลารับชม